Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

27.8.10

Mrs Maggie May Evans

Llongyfarchiadau a phen-blwydd hapus i Mrs Maggie May Evans gynt o Waun Gron ond sydd bellach yng nghartref Cwm Cartref Rhydyfro, ar gyrraedd 90 oed. Cyflwynwyd plật y Gymuned iddi gan Mrs Lynda Williams a Mr Morgan Thomas, a Mr David Jones o Gyngor y Gymuned.Dymuniadau gorau i chi.

No comments:

Help / Cymorth