Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

27.8.10

Ras am Fywyd

Llongyfarchiadau i Mrs Christine Ridout (siop fara Harries Heol Cae Gurwen) am fentro eleni eto yn ‘Ras am Fywyd yn Llanelli. Llwyddodd i gasglu £261.40 ac mae am ddiolch i bawb am ei cefnogaeth, erbyn hynmae wedi cyfrannu dros£1,0000 o bunnoedd at elusen cancr. Yn y llun gyda hi mae Mrs Melita Ranft siop Pen cae Brynaman.

No comments:

Help / Cymorth