Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

5.9.10

CLWB GOLFF PARC GARNANT - Cwmaman

Mae'r gystadleuaeth golff i unigolion Cyngrhair y Gaeaf yn un boblogaidd iawn yn y clwb. Eleni ennillydd y gystadleuaeth oedd Martin Lewis o Heol Cwmgarw, Brynaman. Mae Martin wedi cefnogi'r clwb am rai blynyddoedd bellach ac yn gwbl haeddianol o'r wobr. Llongyfarchiadau iddo.
Byd dtwrnament Beneking yn cyrmyd lle ym Mharc Garnant ar 18 Medi. C ysylltwch ag 01269 824765 am fwy o fanylion.

No comments:

Help / Cymorth