Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

13.10.10

Cyflwynydd o Fri - Alex Jones - Tycroes

Da oedd clywed bod Alex Jones, Fforestfach, Heol Tycroes wedi ei dewis i olynu Christine Bleakley yn gyflwynydd i un o sioeau mwyaf poblogaidd y BBC – ‘The One Show’ ar BBC1 bob nos am saith o’r gloch.
Er mai Saesneg oedd iaith cartref Alex fe’i haddysgwyd trwy gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Gymraeg Rhydaman, Ysgol Gyfun Maes-yr-Yrfa a Phrifysgol Aberystwyth. Mae wedi cyflwyno nifer o sioeau i blant ar S4C ynghyd â sioeau teithio a sioeau ffasiwn. Mae hefyd wedi cyd-gyflwyno ‘Jonathan’ gyda’r enwog Jonathan Davies adeg cyfres rygbi’r chwe gwlad.
Dechreuodd ar ‘The One Show’ ar Awst 16 ac fe ddymunwn pob llwyddiant iddi hi a’i chyd-gyflwynydd Jason Manford

No comments:

Help / Cymorth