Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

14.10.10

Cadeirydd Panel Efengylu ac Ymestyn Allan

Dymunwn yn dda i’r Parch. Dyfrig Rees, Heol Pontarddulais, Tycroes ar ei apwyntiad yn gadeirydd ‘Panel Efengylu ac Ymestyn Allan’ Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Prif waith y panel fydd sefyll ac oedi uwchben y modd gorau o annog ac ysgogi’r eglwysi i waith efengylu. Aelodau eraill y panel yw: Ryan Thomas, Jill-Hailey Harries, Iwan Jenkins, Eleri Davies a Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol yr Annibynwyr.

No comments:

Help / Cymorth