Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

16.10.10

Pen Talar - Daniel Leyshon, Brynaman

Llongyfarchiadau gwresog i Daniel Leyshon, Maes y Glyn, ar ei berfformiad didwyll a chredadwy fel y cymeriad Doug ym mhennod gyntaf y gyfres ddrama, Pen Talar, sydd i’w gweld ar S4C bob Nos Sul ,ar hyn o bryd.

Er mai dim ond yn y bennod gyntaf y gwelir Doug fel plentyn ifanc y 60au, bu’r profiad o fod yn rhan o gyfres sy’n dilyn hynt a helynt y prif gymeriadau dros gyfnod o 50 mlynedd yn gyfle ,nid yn unig i ddysgu am y newidiadau yng Nghymru dros y cyfnod hwnnw, ond hefyd , i gael actio gyda rhai o brif actorion Cymru, megis, Dafydd Hywel, Richard Harrington, Ryland Teifi a Mali Harries.
Cafodd Daniel ei gyfle cyntaf ym myd y teledu rhyw ddwy flynedd yn ôl. Os ydych yn gyfarwydd â’r gyfres Dan y Don, fe fyddwch wedi clywed ei lais, gan mai ef sy’n lleisio rhan Oli mewn dwy gyfres o 26 pennod yr un.
Ar hyn o bryd, mae Daniel yn ddisgybl ym mlwyddyn 9 yn Ysgol Gyfun Dyffryn Aman.Dymunuwn bob llwyddiant iddo yn y dyfodol.

2 comments:

Carl Morris said...

Da iawn Daniel!

Gyda llaw, dw i wedi diweddaru ein gwefan PenTalarPedia gyda dolen i dy gofnod blog. Diolch.

Christoper said...

This is cool!

Help / Cymorth