Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

20.10.10

Mrs Margaret Morgan - brynaman

Llongyfarchiadau a phen-blwydd hapus i Mrs Margaret Morgan o Maes y Glyn, ar gyrraedd 90 oed.  Yn y llun yn cyflwyno plât y ‘Gymuned y Waun’ iddi mae Mrs Lynda Williams a Mr I.P.Lewis.

No comments:

Help / Cymorth