Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

22.10.10

PRIODAS DDIEMWNT

Llongyfarchiadau i Eric a Brenda Smith, gynt o Stryd y Parc, Brynaman sydd newydd ddathlu eu priodas ddiemwnt. Fe'u priodwyd yng Nghapel Ebeneser ar 14eg o Fedi 1950. Mae'r ddau nawr wedi setlo yng Nghartref Parc y Wern, Rhydaman lle cawsant barti wedi ei drefnu gan Eileen eu merch i nodi'r achlysur.Daeth nifer dda o'u ffrindiau i ymuno yn y dathlu. Cyflwynwyd plat iddynt ar ran y Cyngor Cymuned.

No comments:

Help / Cymorth