Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

23.10.10

Llwyddiant Ysgubol i Gor Merched Lleisiau'r Cwm

Llongyfarchiadau mawr i Gôr Merched Lleisiau’r Cwm ar ennill y wobr gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy eleni am gyflwyniad ar y thema ‘Diwydiant’. Dewisodd y grŵp y thema ‘Glo’, diwydiant a fu’n ganolog i ardal yr Eisteddfod yn y ganrif ddiwethaf.
Mae’r Cyflwyniad yn gamp aruthrol gan fod pump elfen ynddo gan gynnwys Cerdd Dant, Cyd-ganu, Llefaru, Sgetsh a Dawns. Cawsom gymorth gan y canlynol, sef y Prifardd Einir Jones, a ’sgrifenodd y sgript, Catrin Huws, a fu’n gyfrifol am yr holl adran gerddorol, a Mair Wyn fel Llefarydd. Roedd Rhian Wyn ac Eirlys Davies yn Unawdwyr a chyfranodd aelodau eraill o’r grŵp fel unigolion. Actorion y sgetsh oedd Catrin Thomas, Elin Young, Andrea Williams a Mair Wyn. Diolch yn fawr i Steffan Davies, ein clocsiwr, ac i Eifion Price am ganu’r ffidil iddo. Hefyd i Jennifer Maloney, a fu’n gyfrifol am ein colograffeg.
Y mae Cwmaman yn falch iawn o “Leisiau’r Cwm” ac yn dymuno pob llwyddiant iddynt i’r dyfodol.No comments:

Help / Cymorth