Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

25.10.10

CLWB GOLFF PARC GARNANT - ENILLWYR YR HAF

Nigel Jones oedd enillydd y gystadleuaeth i unigolion yn y clwb eleni. Un o Waun-Cae-Gurwen yw Nigel ond mae’n byw nawr yn Rhydaman.Wedi chwarae nifer o gemau yn erbyn aelodau o’r clwb, enillodd Nigel yn y rownd derfynol yn erbyn Martin Lewis. Llongyfarchiadau Nigel!
Dau ffrind sy’n chwarae’n rheolaidd gyda’I gilydd ac sydd wedi cael cryn lwyddiant yw David Protheroe a enillodd cystadleuaeth y “Claret Jug” a Martin Rogerson a enillodd “Tlws yr Haf”.Llongyfarchiadau i hwythau!

No comments:

Help / Cymorth