Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

27.10.10

HEN OED GWAUN CAE GURWEN A PHRIODAS AUR

Croesawyd yr aelodau i’r cyfarfod Nos Fercher Medi’r 1af gan Mr Morlais Pugh, y Llywydd.  Cystadleuaeth ‘Sion a Sian’ oedd wedi ei drefnu gan y pwyllgor.  Tri phậr oedd yn cymryd rhan, a chwarae teg iddynt am fodloni gwneud. Y Llywydd oedd yr holwr, dwedodd ei fod wedi hysbysebu am cynorthwydd, ond ofer bu’r ymdrech! Ond cafodd wirfoddolwraig ar ei aelwyd ei hun, ei wraig Wendy!.  Rhaid dweud gwnaeth y ddau dîm da, a dim rhyfedd fel clywsom ar ddiwedd y noson.  Cafwyd tipyn o hwyl.  Yn y diwedd roedd dau o’r tri phậr yn gyfartal.  Cyflwynwyd anrheg fach iddynt ar ffurf tarian fechan.  Diolchwyd i’r chwech am gymryd rhan.  Roedd hi’n noson ddifyr iawn ậ llawer o chwerthin – sy’n gwneud lles i bawb. Yna daeth llais o’r gynulleidfa yn llongyfarch Wendy a Morlais ar ddathlu eu Priodas Aur ar Awst 20ed, dydd pen-blwydd Wendy.  Daeth y noson i ben yn sŵn cymeradwyaeth yr aelodau i’r ddau.  Llongyfarchiadau iddynt a dymuniadau gorau am flynyddoedd eto o fywyd priodasol hapus.

No comments:

Help / Cymorth