Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.11.10

PRIODAS AUR

Roedd Yvonne a Jeff Reed o Gwmgors yn dathlu eu pen blwydd priodas ar y 22ain o Hydref 2010. Mae John, Rebecca, Megan a Samuel yn anfon eu Llongyfarchiadau i Mam a Dad ar gyrraedd carreg filltir nodedig yn eich bywydau. Pob lwc a iechyd da i chi eich dau i'r dyfodol.

No comments:

Help / Cymorth