Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

17.11.10

Dathlu’r Nadolig

Yn ystod yr wythnosau nesaf fe fydd nifer o fudiadau’r pentref yn dathlu’r Nadolig mewn llawer dull a modd.

Fe fydd y pensiynwyr yn cynnal cinio Nadolig yn y Mountain Gate, Nos Fawrth, Rhagfyr 14eg am 6.00 o’r gloch ac yna ar Ddydd Mawrth, Rhagfyr 21ain fe fyddant yn cynnal oedfa o Garolau a Llithiau yn Eglwys Sant Edmwnd am ddau o’r gloch ac fe’i dilynir gyda paned a mins peis yn y Neuadd Lesiant gerllaw.
Fe fydd eglwysi Bethesda, Caersalem a Moreia yn cynnal oedfa ar-y-cyd i ddathlu’r Nadolig yng Nghaersalem, prynhawn Sul, Rhagfyr 12fed am 2.30 o’r gloch. Fe fydd yr oedfa o dan arweiniad y Parch. Dyfrig Rees ac fe gymerir rhan gan aelodau’r dair eglwys. Darperir paned yn y festri ar derfyn yr oedfa.
Ar y Sul canlynol, Rhagfyr 19eg fe fydd eglwysi Moreia a Gellimanwydd, Rhydaman yn cynnal oedfa i ddathlu’r Nadolig yng Ngellimanwydd am 10.30 y bore ac fe fydd hon hefyd o dan arweiniad gweinidog y ddwy eglwys, y Parch. Dyfrig Rees. Ar y Sul canlynol fe fydd y ddwy eglwys yn addoli ym Moreia a hynny eto yn y bore am 10.30. Fe baratoir paned ar derfyn y ddwy oedfa.

No comments:

Help / Cymorth