Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

23.11.10

Pensiynwyr y Pentref

Grŵp o blant ysgol y pentre fu’n diddanu adran yr henoed ddiwedd Hydref. Roeddynt o dan ofal y dirprwy brifathrawes. Cafwyd ganddynt amrywiol gyflwyniadau cerddorol  – unigol, grwpiau a phartion ynghyd ag eitemau offerynnol a dawns greadigol.

No comments:

Help / Cymorth