Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

23.11.10

Cymdeithas yr Hen Oed

Aeth rhai o aelodau’r Gymdeithas ar wibdaith i’r Fenni ar Fedi’r 28ain. Cafwyd ddiwrnod hyfryd, a’r tywydd yn heulog. Diolch i Mrs Enid Evans am wneud y trefniadau.

Yn ôl yr arfer croesawyd yr aelodau i’r noson sef Hydref 6ed gan y Llywydd Mr Morlais Pugh. Cyd adroddwyd Gweddi’r Arglwydd yn y Gymraeg, yna aed ymlaen ậ ochr fusnes y Gymdeithas, a chael disgled cyn i ‘r Llywydd ddweud nad oedd y siaradwr gwadd yn gallu dod o achos tostrwydd. Ond roedd wedi trefnu i Mrs Ann Walters Brynaman i ddod atom. Nid dyma’r tro cyntaf iddi lanw’r bwlch, chware teg mae’n barod iawn i’n helpu. Unwaith eto cawsom noson ddifyr iawn yn ei chwmni. Diolchwyd yn gynnes iawn iddi gan Morlais a chymeradwaeth yr aelodau yn dyst o’i phoblogrwydd gyda’r aelodau

No comments:

Help / Cymorth