Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

31.12.10

Clwb Bowlio Dynion Llandybie - Bowls

Gorffennodd Clwb Bowlio Dynion Llandybie tymor 2010 ar nodyn uchel. Cafodd y clwb mis olaf cyffrous iawn gyda cyfres o ganlyniadau da iawn oedd yn golygu bod y clwb yn dringo i fyny yn agos i ben y gynghrair. Gyda dim ond dwy gêm i chwarae yr oedd posibilrwydd y gallai’r clwb ennill dyrchafiad i’r Gynghrair Gyntaf.
Y sialens gyntaf oedd gêm bant ym Mharc Howard, Llanelli ac wrth ennill y gêm hon gyda 14 o bwyntiau dim ond un gêm gartref oedd rhaid ennill. Yn erbyn tîm o’r Blue Anchor, Penclawdd rhaid oedd ennill deuddeg pwynt allan o’r 14 oedd ar gael. Cododd y tîm i’r sialens gan ennill o ddeuddeg pwynt i sicrhau dyrchafiad a lle yn y Gynghrair Uchaf y flwyddyn nesaf. Llongyfarchiadau gwresog i’r holl dîm.
Bydd y tymor newydd yn dechrau ar yr 22ain o Ebrill 2011 am 5.30 y prynhawn yn Heol Woodfield, Llandybie.
Bydd croeso cynnes i aelodau newydd.

No comments:

Help / Cymorth