Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

31.12.10

Côr Meibion Llandybie

Cafodd Côr Meibion Llandybie penwythnos i’w chofio yn Littlecote ger Hungerford ym mis Hydref - toriad bach byr cyn y gaeaf.
Ar fore dydd Sadwrn glawiog buodd y Côr yn teithio ar Gamlas Avon-Kennet yn Devizes. Diddorol iawn oedd clywed am hanes y gamlas a’r prysurdeb mawr oedd arni yn ystod oes aur y camlesu ar ddechrau’r 19eg ganrif. Yr oedd gweld 21 o lociau, un ar ben y llall, megis grisiau yn olygfa i’w chofio.
Ar brynhawn Sul braf canodd y côr mewn cyngerdd i godi arian i gartref plant amddifad yn Riwmania. Enw’r elusen oedd Noreens’ Kids. Yr oedd Eglwys St. Lawrence yn Hungerford yn orlawn a cafwyd derbyniad twymgalon gwresog gan y gynulleidfa. Mr Alun Bowen oedd yn arwain, gyda Mr Jonathan Rio yn cyfeilio. Yr artistiaid oedd Mr James Lawlor Blaenau-Caerbryn a soprano leol Ms Natalie Hide. Codwyd mil o bunnoedd i’r cartref yn ystod y gyngerdd!
Ar ôl penwythnos braf o hydref cafwyd prynhawn yng Nghaerfaddon i gloriannu penwythnos lwyddiannus.
Diolch i bawb a gyfrannodd at y trefniadau yn enwedig Mr Albert Davies, Rhydaman.

No comments:

Help / Cymorth