Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

31.12.10

Penblwydd yn 90 oed

Dymuniadau gorau i Mrs Olwen Walters, Heol y Barri, a ddathlodd ei phenblwydd yn 90 yn ddiweddar. Un o blant Brynaman yw Mrs Walters ac ar wahân i ychydig o flynyddoedd yn y Garnant yn y chwedegau ym Mrynaman y bu ar hyd ei hoes. Mae’n aelod ffyddlon o gapel Hermon a hefyd o’r Ysgol Sul lle’i gelwir yn “Oly” gan y plant! Ychydig o flynyddoedd yn ôl fe gyflwynwyd iddi Fedal Gee fel cydnabyddiaeth o’i ffyddlondeb i’r Ysgol Sul dros gyfnod maith. Dymunwn yn dda iddi i’r dyfodol.

No comments:

Help / Cymorth