Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

31.12.10

Plant Mewn Angen - Canolfan y Mynydd Du


Bu gweithgareddau rhyfeddol yng Nghanolfan y Mynydd Du ar Dachwedd 19 a’r cyfan er mwyn codi arian ar gyfer Plant Mewn Angen.Cafodd tri o’r dynion – Richard Edwards, rheolwr y bwyty; Scott Davies o’r Adran Ddatblygu a Craig Jones myfyriwr sy’n gwirfoddoli yn y bwyty - eu coesau wedi eu “waxo” gan Julia Lane o ‘Beautylicious’. Bu rhai gwychiadau ac esgyrnygu dannedd ond ar y cyfan fe ddioddefon nhw’n eithaf tawel a dewr o flaen y gynulleidfa o bobl a oedd wedi dod i ymuno yn yr hwyl.Wedyn cafodd Pauline Thomas, un o staff y Ganolfan, ei gwallt hir wedi ei dorri bron yn y twll y daeth e allan gan Amy o siop drin gwallt Crib a Siswrn ar Hewl y Stesion ym Mrynaman. Os galwch chi mewn i’r Ganolfan gallwch weld Pauline ar ei newydd wedd.
Bu pobl yn garedig iawn yn eu noddi ond mae talu
allan yn llawer haws na dioddef y driniaeth!!
Diolch i’r pedwar person dewr yma fe godwyd cyfanswm o £1000 at yr Achos teilwng yma.

No comments:

Help / Cymorth