Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

28.12.10

Ysgol Gymraeg Gwaun Cae Gurwen

Hoffai Glo Man groesawu aelodau newydd i’r ysgol. Yn gyntaf Mr Martin Evans sef Diprwy Bennaeth newydd yr ysgol yn dilyn ymddeoliad Mr Catherine Williams wedi dros 30 mlynedd o wasanaeth i Ysgol y Waun. Mae Mr Evans yn byw yn Ystradgynlais a roedd yn athro yn Ysgol Gymraeg Pontardawe cyn dechrau yn Ysgol Y Waun.
Mrs Melanie Morgan yma ers mis Medi fel athrawes dros dro yn y dosbarth Meithrin/Derbyn a Mrs Catherine Jones wedi ymuno gyda ni hefyd ers mis Medi fel cynorthwywraig dosbarth yn y Cyfnod Sylfaen.
Mae’r tri ohonynt wedi ymgartrefu’n rhwydd a hapus ac yn mwynhau gweithio yn Ysgol Gymraeg Gwaun-Cae-Gurwen.


Gwasnaeth Diolchgarwch

Ar Ddydd Gwener, Hydref 22ain fe gynhaliodd yr ysgol ei Gwasanaeth Diolchgarwch blynyddol yn neuadd yr ysgol. Roedd hi’n braf gweld cymaint o bobl o’r gymuned ynghyd â rhieni’r ysgol wedi cyrraedd i ddathlu gyda ni. Fe wnaeth pob dosbarth ddifyrru’r gynulleidfa gydag eitmau i ddweud diolch am y cynhaeaf. Yn ogystal a hynny wnaeth yr ysgol gymryd rhan mewn ymgyrch lwyddiannus i gasglu pecynnau reis a phasta i’w danfon i wledydd amrywiol yn nwyrain Ewrop. Mae’r ysgol yn ddiolchgar dros ben am gefnogaeth ac ymdrechion y plant a’u rhieni.

No comments:

Help / Cymorth