Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

28.12.10

CWIS CENEDLAETHOL MERCHED Y WAWR

Nos Wener,Tachwedd 19eg, bu tair o aelodau Cangen Merched y Wawr Brynaman yn cymryd rhan yng Nghwis Hwyl Cenedlaethol y mudiad. Cynhaliwyd gornest rhanbarth Gorllewin Morgannwg yn Yr Hen Stablau , yn ardal Treforys, lle cafwyd gwledd o fwyd ar ôl y cystadlu brwd. A’r buddugwyr? Ie, tîm Merched y Gwter Fawr. Yn y llun , gwelir Mary Lynne Jones, Sarah Hopkin a Mair Thomas.Llongyfarchiadau.

No comments:

Help / Cymorth