Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

19.12.10

Priodas ddeimwnt

Llongyfarchiadau i Les a Peggy Phillips, Llys Nant Fer ar ddathlu eu priodas ddeimwnt ar Fedi 16eg. Priodwyd y ddau yn Eglwys Y Santes Catrin Brynaman.
Cyflwynwyd blat y Gymuned iddynt gan Mrs Lynda Williams cadeirydd Cyngor y Gymuned. Dymuniadau gorau i’r ddau am flynyddoedd eto o fywyd priodasol hapus.

No comments:

Help / Cymorth