Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

19.12.10

90 oed

Pen-blwydd hapus a llongyfarchiadau i Mr Tom Davies Heol Cae Gurwen ar gyrraedd carreg filltir nodedig yn ei fywyd, wrth iddo ddathlu ei ben-blwydd yn 90 oed.  Cyflwynwyd blat y Gymuned iddo gan ei nith Mrs Lynda Williams.  Dymuniadau gorau iddo.

No comments:

Help / Cymorth