Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

7.1.11

90 oed- Donald Gwyn Bowen

Llongyfarchiadau mawr i Donald Gwyn Bowen, 3 Heol yr Orsaf Isaf, Garnant (yn wreiddiol o Brynlloi, Glanaman) ar ddathlu ei benblwydd yn 90 oed ar y 3ydd o Dachwedd.    Yn ystod y rhyfel roedd Donald yn y Llu Awyr ac ar ddiwedd y rhyfel daeth yn ôl i’r cwm i briodi y diweddar Dilys (Jenkins).  Bu Donald yn gweithio yn Teddingtons, Pontarddulais am dros 30 mlynedd nes iddo ymddeol. Ei ddiddordeb dros y blynyddoedd ac i gadw yn iach, oedd cerdded y Mynydd Du, ac hefyd mae’n aelod o’r Lleng Brydeinig.  Mae Donald yn dad i Delyth a Gaynor, yn dadcu i Peter, Helen ac Alana, a hen-datcu i Rhodri a Sion.  Bu Donald yn dathlu’r achlysur arbennig hwn gyda’i deulu yn ei gartref.  Dymunwn bob dymuniad da iddo i’r dyfodol ac iechyd da hefyd.

No comments:

Help / Cymorth