Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

7.1.11

Pedair Cenhedlaeth

Yr oedd dathlu mawr yn nheulu y Thomas’s yn ddiweddar pan anwyd Steffan Rhys i Gareth a Nicola Thomas.  Mae Gareth yn wreiddiol o Glanaman ac yn awr yn byw yn Nhirydail, Rhydaman.  Mae Steffan yn ŵyr cyntaf i David a Glenda Thomas, Glanaman ac yn or-ŵyr cyntaf i David Thomas, Heol Tir-y-Coed, Glanaman.  Dyma bedair cenhedlaeth ac y mae hwn yn achlysur arbennig iawn.  Llongyfarchiadau a pob dymuniad da i’r teulu bach.

No comments:

Help / Cymorth