Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

22.1.11

Eglwysi Cymraeg Tycroes yn Dathlu’r Nadolig

Ar yr ail Sul yn Rhagfyr death aelodau capeli Tycroes ynghyd i ddathlu’r Nadolig. Yng Nghaersalem oedd y gwasanaeth eleni â’r capel hwnnw ar ei newydd wedd wedi ei beintio’n barod erbyn yr achlysur.

Mrs. Gill Griffiths oedd wrth yr Organ a’r Parch. Dyfrig Rees oedd yn arwain yr oedfa. Cafwyd darlleniad hynod ystyrlon gan Mrs. Ray Jones, Bethesda a gweddi ddefosiynol a phwrpasol gan Mr. Geraint Roderick, Moreia. ‘Goleuni a’r goleuni dwyfol’ oedd thema pregeth y Parch. Dyfrig Rees ac fe gafwyd neges a gododd ein calonnau wrth i ni ddathlu’r Nadolig fel hyn.
Paratodd y chwiorydd luniaeth hael ar ein cyfer yn y festri ac fe ddiolchwyd gan Elfryn Thomas, Moreia am y wledd o fwyd. Casglwyd dros £60 tuag at Cymorth Cristnogol.
Ein cyfarfyddiad nesaf fydd yn y Sulgwyn pryd y byddwn yn dathlu’r Pentecost gyda’n gilydd ym Moreia ar brynhawn Sul, Mehefin 12fed, 2011 am 2.30 o’r gloch

No comments:

Help / Cymorth