Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

22.1.11

Pensiynwyr Tycroes yn dathlu’r Nadolig


Bu cinio Nadolig Adran Henoed y pentre yn y Mountain Gate, Tycroes yn noson hynod lwyddiannus. Cafwyd pryd bendigedig o fwyd yng nghwmni rhai gwesteion – Mr. Raymond a Mrs. Eirwen Thomas, Mr. Stephen a Mrs. Ruth Essery a’r Parch. a Mrs. Baxter (Ficer Plwyf Llanedi, Tycroes a Saron) a gyflwynodd y gras bwyd. Mi gafwyd gair gan Mr. Gareth Thomas, Cadeirydd Cyngor Cymuned Llanedi a oedd mewn cinio mewn ystafell arall. Cyflwynodd rhodd o £240 i’r adran oddi wrth y Cyngor Plwyf. Mi roedd busnesau’r pentref wedi bod yn hynod hael yn ôl eu harfer yn rhoi gwobrau i’r raffl. Llywyddwyd y gweithgareddau gan Mrs. Margaret Davies, Cadeirydd yr Adran. Diolchodd ar rhan yr aelodau i’r swyddogion sef y Cynghorydd Dewi Enoch, Ysgrifennydd; Miss Ann Cameron, Trysorydd; Mr. Ryal a Mrs. Mary Rees am drefnu’r gwibdeithiau ac i bawb sy’n helpu gyda’r te misol a mynd o gylch â’r Pryd ar Glud yn enw’r adran.

No comments:

Help / Cymorth