Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

24.1.11

Goleuadau Nadolig ar gyfer Cwmgors

Dyna yw dymuniad pwyllgor llywio Cwmgors, gan iddynt mewn partneriaeth a Chyngor Cymuned Gwaun Cae Gurwen lwyddo un eu cais am arian gan "Celtic Energy Ltd". Ychydig o oleuadau sydd yng nghwmgors am mae'n debyg mai pyst pren sydd yno. Felly y bwriad yw cael rhywbeth ar draws y ffordd wrth i chi gyrraedd y pentref.
Yn y llun mae Mr Wayne Evans, Rheolwr Celtic Energy yn trosglwyddo'r siec i mrs Lynda Williams a'r pwyllgor

No comments:

Help / Cymorth