Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

19.2.11

Eisteddfod Rhydaman

Mared Hedd Williams, Rhydaman a Caryl lewis, Maenclochog
y beirniad
Ddydd Sadwrn 22 Ionawr cynhaliwyd Eisteddfod Tref Rhdyaman dan nawdd Cyngor y Dref yn Neuadd y Pensiynwyr, Stryd y Cei.
Y beirniaid oedd Cerdd, Catrin Hughes, Llanelli; adrodd, Rhian Evans, Y Tymbl; Dawnsio, Glynog Davies, Brynaman.
Y Llywydd oedd Y Maer. Y Cyng Rachel Mary Spencer. Fe arweinwyd y cystadlu gan Mrs Mair Wyn, Ivoreen Williams a Mr Mel Morgan.
Braf oedd gweld cymaint yn cystadlu ar y cystadleuthau unigol. Yn wir roedd y safon mor uchel fel ei bod yn llawer gwell na cyngerdd wrth wrando ar nifer o’r cystadleuthau.
Enillydd yr Her Adroddiad oedd Joy Parry, Cwmgwili ac enillydd yr Her Unawd oedd Vernon Maher, Saron, Llangeler.
 Yr enillydd yn am adrodd dan 18 a chanu emyn dan 18 oedd Caryl Lewis o Faenclochog ac ennillodd Mared Hedd Williams o Rydaman yr unawd canu dan 18. 
No comments:

Help / Cymorth