Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

5.2.11

Ysgol Gymraeg Rhydaman - gwaith Dyngarol


Mae'r ysgol wedi bod yn weithgar yn ddiweddar yn codi arian at achosion da.
Caglwyd 180 o focsys gan deuluoedd yr ysgol i gefnogi’r raglen gymorth i blant Operation Christmas Child. Da iawn bawb. Hefyd cafwyd casgliad tuag at Ty Hafan yng Ngwasanaeth Diolchgarwch yr ysgol. Dyma lun o rhai o'r disgyblion Dosbarth Meithrin yr ysgol yn cyflwyno siec o £400 i Mr. Phil Thomas, Ty Hafan.

No comments:

Help / Cymorth