Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

27.3.11

Cadair arall i Tudur

Yn y llun gwelir Tudur gyda Gwenno Ffrancon, sydd wedi ei phenodi yn Gyfarwyddwr yr academi.

Penodwyd y Dr Tudur Hallam, sydd ar hyn o bryd yn Uwch ddarlithydd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe, i Gadair yn y Gymraeg yn Academi Hywel Teifi.Daw yn wreiddiol o Benybanc, ac mae wedi ymgartrefu bellach yn Foelgastell. Ymunodd a'rAdran Gymraeg yn 1999, ac mae'n arbenigo ym meysydd theori a beirniadaeth lenyddol a'r cyfryngau, gan gynnwys gwaith R.M. Jones a gwaith dramataidd Saunders Lewis. Y llynedd dyfarnwyd iddo Ysgoloriaeth Goffa Saunders Lewis er mwyn ysgrifennu astudiaeth o waith y dramodydd.

Dyma'r ail gadair iddo'i hennill yn ddiweddar, gan iddo gipio Cadair Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a'r Cymoedd y llynedd am ei awdl deyrnged i Hywel Teifi Edwards. Llongyfarchiadau.

No comments:

Help / Cymorth