Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

27.3.11

Pensiynwyr y Pentref

Cafwyd prynhawn hwylus a diddorol yn yr Adran ym mis Chwefror wrth 1 Stephen Essery gyflwyno cwis ychydig yn wahanol. Yn ei ffordd ddifyr ei hyn cyflwynodd nifer o ymadroddion I’w cwblhau fel `amynedd Job', 'doethineb Solomon' ac ati gan rhoi cyfle i ni fel aelodau ddangos ein gwybodaeth wrth olrhain tarddiad ysgrythurol yr ymadroddion hyn. Bu cryn dipyn o hwyl a chwerthin ynghyd a dysgu yn ystod y prynhawn.


Cafodd yr aelodau ddewis lleoliad gwibdeithiau'r Haf. Mae'n ymddangos fod Gerddi'r Dyffryn a chanolfan siopa Croes Cwrlwys yn ddewisiadau poblogaidd ynghyd a thaith o amgy1ch Sir Benfro, Abertelfi a Chei Newydd, Wells a Streets a hefyd teo yn y 'Celtic Manor', Casnewydd adeg y 'Dolig. Gobelthir am dywydd teg i fwynhau'r lleoliadau diddorol yma.

No comments:

Help / Cymorth