Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

27.3.11

Llwyddiant rasiwr beic modur

Llongyfarchiadau i Darrel Jones, 35 mlwydd oed, o Dycroes ar el lwyddiant ysgubol ar rasio beiciau modur yn 2010. Fe enillodd yn gyfforddus Dlws Agored Pat Onions i newydd-ddyfodiaid ynghyd A Gwobr Gary Teague am y newydd-ddyfodiad gorau yn nosbarth 600cc.Fe ddaeth a'r flwyddyn 2010 i ben mewn steil gan ennill Pencampwriaeth Agored Greg Vardy i newydd-ddyfodiaid. I ennill y bencampwriaeth hon fe ddaeth yn gyntaf neu yn ail ym mhob un o'r saith ras gan ennill 62 bwynt yn glir o Leigh Corfield a ddaeth yn ail.


Y mae yn awr yn gobeithio cario ymlaen yn fuddugoliaethus elem ac yn edrych am noddwyr. Felly os oes gan unrhyw un ohonoch ddiddordeb cysylltwch a Darrel ar fyrder.

No comments:

Help / Cymorth