Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

27.3.11

CYNGHERDDAU EISTEDDFOD GENEDLAETHOL YR URDD, ABERTAWE A'R FRO

ALEX JONES A JOHN OWEN-JONES I AGOR YR EISTEDDFOD
Alex Jones, seren rhaglen The One Show ar BBC 1 a John Owen-Jones, sydd wedi ei alw'r Jean Valjean gorau o holl gynyrchiadau Les Miserables fydd yn agor E i s t e d d f o d Genedlaethol yr Urdd eleni, gyda Chyngerdd Agoriadol arbennig i lawnsio'r wyl ieuenctid.

Fel rhan o'r arlwy o sioeau nos gydol yr wythnos, bydd plant a phobl ifanc ardal Abertawe yn ail-grew

dau ddigwyddiad hanesyddol i'r ardal. Bydd cast y Sioe leuenctid yn edrych yn 61 ar y digwyddiadau a ddaeth i ran Abertawe 70 mlynedd i'r penwythnos yma (19 – 21 Chwefror), yn 'Abertawe'n Fflam' wrth iddynt ail greu'r 'blitz' tri niwrnod a chriw'r Sioe Gynradd yn olrhain hanes llongddrylliad yr Helfeshia ar draeth Rhossili yn 1887 yn 'Melltith yr Helfeshia'.

Mae tocynnau o £10 ac ar gael drwy ffonio 0845 257 1639 neu urdd.org/eisteddfod

Yn cadw cwmni i Alex Jones a John Owen-Jones fydd rhai o ser newydd Cymru – enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel Elgan Llyr Thomas, y ddawnswraig Cerian Phillips a Dawnswyr Talog, Ysgol Gerdd Mark Jermin a Ilawer mwy.

Yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Gymraeg Rhydaman ac aelod o Aelwyd Penrhyd. roedd Alex yn gystadleuwraig frwd pan yn ifanc ac mae hi'n edrych ymlaen at gael dychwelyd i fro ei mebyd i gael cymryd rhan yn y Cyngerdd Agoriadol.

"Mae'r Urdd yn unigryw i ni fel Cymry a dwimor ddiolchgar am yr holl gyfleoedd ges i o gael mynd ar lwyfan a pherfformio. Ro'n i'n eitha' swil fel plentyn felly roedd cael mynd ar y Ilwyfan fel rhan o barti dawnsio neu ganu yn gymaint o hwb. Heb y cyfleoedd yna, efallai na fyddwn i fyth wedi bod o flaen cynulleidfa pan o'n i'n ifanc."

No comments:

Help / Cymorth