Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

20.3.11

Cor Meibion Dyffryn Aman - Dathlu 20 Mlynedd

Berian Lewis, Jane Samuel, Robert Davies, Carwyn Jones AC (Prif Weinidgo Cymru), Elin Manahan Thomas, Malcolm Davies (Cadeirydd y Cor), Linden Evans (Ysgrifennydd) ac Ian Llewelyn (Arweinydd y Cor)
Anodd credu ond, oes wir, mae ychydig dros 20 mlynedd wedi mynd heibio ers sefydlu Cor Meibion Dyffryn Aman. Yn ystod y cyfnod hwn maent wedi perfformio mewn bron 300 o gyngherddau ar hyd a lled Prydain, Llydaw, Iwerddon, Yr Iseldiroedd a Gwlad Belg; wedi diddanu miloedd ac wedi codi llawer iawn o arian at achosion da. Ers y cychwyn, Ian Llewelyn o Lanaman sydd wedi arwain y cor a'i cyfeilydd presennol yw Berian Lewis.
Cafwyd cyngerdd ardderchog i ddathlu'r 20fed penblwydd.

No comments:

Help / Cymorth