Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

6.3.11

Newid Byd

Tybed faint o ddarllenwyr Glo Mân a fu’n gwylio’r raglen “O’r Galon” yn ddiweddar? Portread gafaelgar o’r offeiriad, y Parchg Aled Huw Thomas oedd dan sylw wrth iddo adael ei waith fel caplan yn y fyddin i fod yn ficer plwyf yn Llandudoch. Bu’n gaplan mewn lleoliadau peryglus yng Ngogledd Iwerddon ac Irac.
Er i Aled gael ei eni a’i fagu yng Nghaerdydd - yn y Betws mae gwreiddiau ei fam, Hilda sydd yn briod a’r Parchg Roydn Thomas ac yn byw yn Llandrindod Wells. Bu siop crydd am flynyddoedd gyda’i hen ddadcu yn Heol y Parc y Betws. Dymunwn yn dda iddo yn ei swydd newydd.

No comments:

Help / Cymorth