Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

6.3.11

Arddangosfa o Faneri Cymreig

Bydd yr arddangosfa uchod i’w gweld yn y Ganolfan drwy gydol mis Mawrth. Dyma ddathliad o faneri Cymru yn cynnwys detholiad bach o’r cannoedd o faneri a wnaed gan bobl o Gymru ac ar gyfer pobl Cymru. Buont yn arwain gorymdeithiau a gwrthdystiadau brwd fel Streic y Glöwyr 1984/5 a’r Ymgyrch hanesyddoli roi Pleidlais i Fenywod a  byddant yn ymddangos ochr yn ochr â baneri eraill a grewyd i gyrff anwleidyddol ond rhai tra dylanwadol fel Ysgolion Sul.
Trefnwyd yr Arddangosfa gan Lyfrgell y Glöwyr sy’n rhan o Brifysgol Cymru Abertawe.
• Cofiwch am:
- y Clwb Cinio i’r rhai dros 50 bob dydd Llun
- y Cynllun Bancio Amser,
- y gwahanol ddulliau o gefnogi’r Ganolfan drwy ymaelodi am £2 y flwyddyn, trwy danysgrifio a/neu ymuno â’r Clwb Cant.

Cysylltwch â’r Ganolfan am fanylion pellach am unrhyw un o’r uchod – Ffôn 01269-823400.

No comments:

Help / Cymorth