Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.4.11

Ysgol Dyffryn Aman yn ennill Eisteddfod Bwrdd yr Iaith

Bu aelodau Clwb Clecs Ysgol Dyffryn Aman yn cystadlu yn erbyn Ysgolion Pantycelyn, Tregib a Dyffryn Taf mewn Eisteddfod a drefnwyd gan Fwrdd yr Iaith ar yr 11eg Mawrth 2011 yn Neuadd San Pedr, Caerfyrddin.  Enillwyr yr Eisteddfod oedd disgyblion Ysgol Dyffryn Aman

No comments:

Help / Cymorth