Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

4.4.11

Dewi Pws ein Bardd ni

I ddathlu Gŵyl Ddewi fe aeth Dewi Pws bardd plant Cymru o amgylch ysgolion Dyffryn Aman a’r Tywi i wneud sesiynau barddoni gyda’r disgyblion. Fel allwch ddychmygu fe gafodd pawb hwyl yn cynnwys yr athrawon! Fe ddysgwyd am odli a sut i ganu un neu ddau gân ar y banjo! Hoffai’r Fenter ddiolch yn fawr i Dewi ac i’r ysgolion am wneud y trefniadau cafwyd amser hwylus dros ben.

No comments:

Help / Cymorth