Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

5.4.11

Cawl Gŵyl Ddewi

Mrs. Mandy Rees, Mrs. Morfudd Gravelle, Y Parch. Ganon John Gravelle a’r Parch. Dyfrig Rees

Chwiorydd Moreia a fu yn gyfrifol am baratoi’r cawl

Daeth pobl y pentref ynghyd eleni eto i ddathlu gŵyl ein nawdd sant gydag aelodau capel Moreia, Tycroes. Mi roedd gwledd yn disgwyl fel arfer gyda chawl a pice bach, bara brith ac ati. Mrs. Eiry Davies a Mrs. Mary Thomas ynghyd â nifer o chwiorydd Moreia oedd yn gyfrifol am y bwyd bendigedig. Y Parch. Ganon John Gravelle a’i briod Mrs. Morfudd Gravelle oedd y gwesteion. Cafwyd gan y Canon dipyn o hanes Hywel Dda. Gan ein bod fel Cymry newydd ddweud ‘ie’ dros hawliau am fwy o ddeddfi drosom ein hunain soniodd am sut y bu hi i Hywel Dda gyflwyno ei ddeddfau teg gannoedd o flynyddoedd yn ôl. Roedd yr hanes yn hynod ddiddorol. Y Parch. Dyfrig Rees lywyddodd y noson. Gwnaed dros £325 o elw a’r cyfan yn mynd i achosion dyngarol.

No comments:

Help / Cymorth