Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

6.4.11

Y Cylch Meithrin - Betws

Mae Cylch Meithrin Y Betws, sydd yn cyfarfod yn Festri Capel Newydd yn dal i ffynnu, a hynny dros ddeg ar hugain o flynyddoedd. Hyfryd oedd gweld y plant yn eu gwisgoedd traddiodadol yn dathlu Gwyl Ddewi ac yn mwynhau y pice ar y maen. Cawsant hwyl hefyd wrth ddathlu diwrnod y trwynau coch yn coginio cacennau. Mawr yw gofal a theyrngarwch yr "Antis" Rhian, Shan a Sharon drostynt. Dymuniadau gorau wrth edrych ymlaen at ddathlu'r deugain.

No comments:

Help / Cymorth