Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

8.4.11

NOSON HUD A LLEDRITH

Ymunwch a disgyblion Grwp Celf y Mynydd Du yn yr ocsiwn o'u gwaith a'r arddangosfa "Hud a Lledrith", sef oglygfeydd o ardal Y Mynydd Du a'i bobl/anifeiliaid a gynhelir ar Nos Wener 8ed Ebrill am 7 o'r gloch. Yr ocsiwner fydd Roy Noble a'r bwriad yw codi arian i'r Gnaoflan yn ogystal a rhoi cyfle i bobl brynu gwaith arlynnwyr lleol i harddu muriau eu cartrefi.
Mae gwaith yr 19 arlunydd lleol yn werth eu gweld a thebyg bod llawer ohonoch wedi gweld eu gwaith eisoes ar furiau y Ganolfan dros y misoedd diwethaf.

No comments:

Help / Cymorth