Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

10.4.11

Cylch Cinio Cymraeg Rhydaman

 Gareth Jones, Prif Lyfrgellydd Rhydaman, yn dangos rhai o lyfrau’r Llyfrgell i Calvin Davies, Llywydd y Cylch Cinio
‘Dim Ond Dwy’ – Rhian Morgan a Llio Sulyn – yn diddanu’r gwesteion

Cynhaliwyd Cinio Gŵyl Ddewi Cylch Cinio Cymraeg Rhydaman yn y Ganolfan Aman, Rhydaman, nos Iau, Mawrth 3ydd. Roedd cynulleidfa gref o dros chwedeg yn bresennol gan gynnwys aelodau, gwragedd a ffrindiau. Yn bresennol hefyd oedd Mr. Gareth Jones, Prif Lyfrgellydd Rhydaman gan mae’r llyfrgell, yn garedig, oedd wedi noddi ein diddanwyr am y noson a hynny ar Ddydd Rhyng-genedlaethol y Llyfr.
Cafwyd amser hwylus a difyr yng nghwmni ein diddanwyr –Llio Sulyn a Rhian Morgan o gwmni ‘Dim Ond Dwy’ – gyda’u portreadau a dychan o’r fam Gymreig a hynny ar lafar a chân.
Ein llywydd am y noson oedd Calvin Davies, Rhydaman a’r Is-lywydd Arnallt James, Y Betws a gyflwynodd y diolchiadau. Offrymwyd y gras bwyd gan y darpar Is-lywydd, Trefor Evans, Llandybïe.

Ym mis Ebrill fe fyddwn yn wahoddedigion i Gylch Cinio Tybïe i ginio a gynhelir yn y Clwb Golff Glynhir, Nos Fercher, Ebrill 13eg am 6.30 erbyn 7.00 o’r gloch. Y prif westai fydd y cyfreithiwr Elfan Bell.

No comments:

Help / Cymorth