Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

11.4.11

Cwrdd Teuluol Gellimanwydd

Cariad oedd testun yr Oedfa Deuluol bore Dydd Sul 13 Mawrth. Hyfryd oedd gweld y plant yn gwneud eu rhannau mor dda. Yn wir roedd nifer ohonynt yn cymryd rhannau blaenllaw am y tro cyntaf a phob un mor broffesiynol.
Mrs Catrin Llywelyn, un o athrawon Ysgol Sul y Neuadd, oedd yn gyfrifol am y gwasanaeth.  
Wedi'r oedfa cawsom gyfle i gymdeithasu drwy rannu cwpanaid o de yn y Neuadd.
Yn yr hwyr aeth aelodau Gellimanwydd draw i Gyrddau Pregethu'r Gwynfryn ble roedd y Parchg Ddr Geraint Tudur yn pregethu

No comments:

Help / Cymorth