Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

12.4.11

Hen-oed

Cafwyd noson wrth fodd yr aelodau ar yr ail Fawrth, pan ddaeth disgyblion yr ysgol Gynradd i ddiddanu.  Cyflwynwyd y plant yn fedrus iawn gan Mrs Sandra Rees.  Cawsom amrywiaeth o eitemau ganddynt unigolion yn canu, a chanu mewn côr llefaru, chwarae offerynnau, a dawnsio disgo egniol iawn.  Gwledd i’r glust a’r llygaid. a llawer o’r plant wedi taclu ar gyfer Dydd Gŵyl Ddewi  Diolch yn fawr i bawb o’r Prif Athro Mr K. Morgan, Mrs Rees y cyfeilyddion a’r cynorthwyr dosbarth a’r plant wrth gwrs, ynghŷd â’u rhieni a mamau a thadau -cu  Daeth y noson i ben drwy ganu Hen Wlad Fy Nhadau.  Melys moes mwy

No comments:

Help / Cymorth