Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

29.5.11

Ymdaith hetiau Pasg - Gwaun Cae Gurwen

Cynhaliwyd ymdaith hetiau pasg blynyddol yn yr ysgol ar Ddydd Mercher Ebrill 13eg. Roedd yna llu o hetiau wedi’u greu’n greadigol a chafodd enillwyr pob blwyddyn ysgol wy pasg i fynd adref. Diolch am waith caled gan y plant a’r rhieni. Yn ogystal diolchwn i’r llywodraethwyr am gefnogi a gwylio’r ymdaith

No comments:

Help / Cymorth