Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

28.5.11

Ysgol Gwaun Cae Gurwen - Ymweliad Cresci’s

Fel rhan o waith thema y dosbarth sef  ‘Coginio’ fe aeth dosbarth blwyddyn 5 a 6 Mr Evans i gaffi Cresci i weld ‘Dai’ Cresci gwneud hufen ia. Mwynheuodd y plant yn fawr iawn wrth weld y broses a hyd yn oed cael blas! Diolchwn yn fawr iawn i Mr Dai Cresci.

No comments:

Help / Cymorth