Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

28.5.11

Merched y Wawr Cangen Gwaungors

Nos Lun Mawrth  21ain, yn absenoldeb ein Llywydd croesawyd ein gwesteion yn gynnes gan Mrs Sal Samuel, sef Mrs Ann Walters Brynaman a Brenda a John Evans Clydach.  Bywyd a Gwaith Abiah Rodreick oedd ganddynt o dan sylw.  Cawsom hanes y dyn talentog â dawn arbennig i lunio cerddi o’r doniol i’r dwys, cerddi ar gyfer plant ac oedolion, a storïau byrion.  Ysgrifennai yn nhafodiaeth Cwm Tawe ..  Cawsom enghreifftiau o’i waith yn cael eu darllen gan Ann Walters a Brenda Evans, a gwrando ar recordiad o Rachel Thomas a George David yn darllen eu storiau. Canodd  ‘Bois Y Blacbord’ ei waith, ac i gloi’r noson clywsom Hogiau’r Wyddfa yn canu ‘Tecel’ Diolchwyd iddynt am noson ddiddorol, gan Mrs Sal Samuel  hithau fel y gweddill o’r aelodau wedi dysgu mwy am y dyn a ddisgrifiwyd fel ‘tonic’.

No comments:

Help / Cymorth