Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

27.5.11

Oedfa ar y Cyd - Moreia, Tycroes a Gellimanwydd, Rhydaman

Ar fore Sul rihyrsal Cymanfa Ganu Undebol Rhydaman a’r Cylch daeth eglwysi Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia, Tycroes ynghyd i addoli. Eleni tro Gellimanwydd oedd i wahodd Moreia ac fe gafwyd oedfa o dan arweiniad gweinidog y ddwy eglwys, y Parch Dyfrig Rees, pryd y rhoddodd i ni beth o hanes a chefndir y tonnau a’r emynau a fyddai yn gael eu canu yn rihyrsal y Gymanfa yn oedfa’r hwyr. Paratowyd paned yn y Neuadd ar ôl yr oedfa pryd y cafwyd cyfle i gymeithasu ymhellach.Rhai o Aelodau Moreia a Gellimanwydd yn mwynhau paned yn y Neuadd ar ôl yr oedfa


Dathlu’r Pentecost

Fe fydd eglwysi Bethesda, Caersalem a Moreia yn dod ynghyd ar Sul y Pentecost, Mehefin 12, i ddathlu’r Sulgwyn. Fe gynhelir yr oedfa eleni ym Moreia am 2.30 y.p. ac fe fydd o dan arweiniad y Parch. Dyfrig Rees. Paratoir lluniaeth ysgafn yn y festri ar ôl y cyfarfod ac fe estynnir croeso cynnes i bawb.

No comments:

Help / Cymorth