Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

27.5.11

Pensiynwyr y Pentref - Tycroes

Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol yr Adran ym mis Ebrill. Fe ail-ddewiswyd Margaret Davies yn Llywydd, Ryall Rees yn Is-lywydd, Dewi Enoch yn Ysgrifennydd  a Mary Rees yn Is iddo gyda Ann Cameron yn Drysorydd. Mi roedd y pwyllgor yn dal i weithredu gyda Mairwen Lloyd yn uno â nhw. Cafwyd adroddiad ariannol iach gan y Trysorydd.

Mae Ryall a Mary Rees yn ôl yr arfer wedi trefnu teithiau’r grŵp dros yr Haf –  Gerddi Dyffryn a Chroes Cwrlws fydd y gyrchfan ym Mai. Yna taith ar hyd arfordir Penfro gyda the Victorianaidd fydd hi ym Mehefin; Aberteifi i weld y gôt wlân (cardigan) enfawr ac Aberaeron fydd hi yng Ngorffennaf; yna yn Awst – Y Fenni ac i gloi’r tymor Wells a Street ym Medi. Edrychir ymlaen at y teithiau hynod diddorol hyn eleni eto.

No comments:

Help / Cymorth